12 khóa học Y tại Curtin University

australia

7640

119

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Health Sciences)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,800.00 (587,434,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Health Sciences) (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,200.00 (644,827,575 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$38,000.00 (641,451,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Speech Pathology) (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$37,100.00 (626,259,241 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Clinical Exercise Physiology

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,600.00 (651,579,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Occupational Therapy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

A$44,100.00 (744,421,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (Medical Radiation Science)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

A$38,000.00 (641,451,514 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Medicine)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Speech Pathology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

A$40,800.00 (688,716,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Medical Radiation Science)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

A$36,600.00 (617,819,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Molecular Medicine

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$37,000.00 (624,571,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế