9 khóa học Tâm lý học tại Curtin University

australia

9013

142

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (Secondary Education) (Science Education - Psychology)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (502,483,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Laws/Bachelor of Science (Psychology)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 YEARS, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$37,200.00 (601,041,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Psychology and Human Resource Management)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$35,500.00 (573,574,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Psychology)/Bachelor of Commerce (Human Resource Management and Industrial R ...

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$35,800.00 (578,421,520 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Psychology)/Bachelor of Commerce (Marketing)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,900.00 (547,723,171 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Psychology (Professional)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$36,800.00 (594,578,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Sexology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$38,200.00 (617,198,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Sexology

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$38,200.00 (617,198,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế