6 khóa học Khoa học hàng hải tại Curtin University

australia

8896

136

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Coastal and Marine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (528,069,602 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Science) Major in Coastal and Marine Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,800.00 (489,895,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Subsea Engineering

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,500.00 (612,369,870 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Engineering Major in Subsea Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Global Subsea Engineering)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR, 2 MONTHS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,100.00 (606,007,585 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Subsea Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$38,500.00 (612,369,870 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới danh giá Academic Ranking 2017.

  • Thuộc top 20 trường đại học trẻ toàn cầu
  • Có cơ sở khắp thế giới
  • Cung cấp các cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế