15 khóa học Nghệ thuật tại Curtin University

australia

9056

143

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Chinese)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (480,954,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Creative Writing)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (480,954,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,200.00 (487,409,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional Writing and Publishing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (480,954,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Creative Arts (Fine Art)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (477,726,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts (Screen Arts)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (477,726,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design (Animation and Game Design)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (477,726,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary Education) (Arts Education - Visual Arts)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (501,935,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$14,800.00 (238,863,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Design and Art

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$14,800.00 (238,863,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Fine Art)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (477,726,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Professional Writing and Publishing)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (477,726,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế