21 khóa học Nghệ thuật tại Curtin University

australia

9847

160

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Chinese)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (457,511,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Creative Writing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (457,511,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Fine Art)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (457,511,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,200.00 (463,652,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Japanese)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (457,511,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional Writing and Publishing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (457,511,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Creative Arts (Fine Art)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts (Screen Arts)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary Education) (Arts Education - Visual Arts)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (477,469,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Arts - Creative Writing Stream

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$14,800.00 (227,220,302 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Arts - Fine Art Stream

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$14,800.00 (227,220,302 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Arts - Professional Writing and Publishing Stream

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$14,800.00 (227,220,302 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế