12 khóa học Marketing tại Curtin University

australia

8392

136

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (Advertising)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,200.00 (484,870,809 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Marketing)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,200.00 (484,870,809 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Public Relations)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,200.00 (484,870,809 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Psychology)/Bachelor of Commerce (Marketing)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,900.00 (562,915,083 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Luxury Branding

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$15,300.00 (254,059,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Marketing

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 30 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 31 Tháng Năm 2021, 26 Tháng Bảy 2021, 30 Tháng Tám 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

A$15,300.00 (254,059,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Luxury Branding

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,500.00 (506,457,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 30 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 31 Tháng Năm 2021, 26 Tháng Bảy 2021, 30 Tháng Tám 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

A$30,600.00 (508,118,040 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Commerce (Marketing)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,600.00 (508,118,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Luxury Branding

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,500.00 (506,457,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Marketing

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 30 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,600.00 (508,118,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Research (Marketing)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Bảy 2021

A$36,600.00 (607,749,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế