67 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Curtin University

null

8570

138

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Chemistry)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Earth Sciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Environmental Science)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Financial Mathematics)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Industrial and Applied Mathematics)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Molecular Genetics)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) (Physics)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,200.00 (548,771,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Architectural Science)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$33,300.00 (550,424,018 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Construction Management)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,400.00 (519,018,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$33,300.00 (550,424,018 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Geography)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (492,571,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Education) (Science Education - Biology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (514,059,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế