73 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Curtin University

null

9309

143

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Coastal and Marine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Computing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Earth Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Financial Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Industrial and Applied Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Molecular Genetics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Physics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,200.00 (522,210,911 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science (Architectural Science)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,400.00 (525,356,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science (Construction Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,200.00 (490,752,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,400.00 (525,356,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Major in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (468,731,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới danh giá Academic Ranking 2017.

  • Thuộc top 20 trường đại học trẻ toàn cầu
  • Có cơ sở khắp thế giới
  • Cung cấp các cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế