263 khóa học tại Curtin University

australia

4919

67

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Agribusiness

16 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Biomedical Sciences (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$36,100.00 (601,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$34,700.00 (578,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agribusiness

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$33,800.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Architectural Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$32,700.00 (545,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Construction Management)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

13 February 2022

A$30,800.00 (513,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$32,700.00 (545,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$29,000.00 (483,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$29,100.00 (485,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$36,100.00 (601,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

A$29,200.00 (486,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Commerce

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

11 February 2022

A$29,200.00 (486,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Curtin University

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế

Tư vấn du học