13 khóa học Công tác xã hội tại Charles Sturt University

australia

1744

7

Bachelor of Health and Rehabilitation Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (513,161,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Australian Indigenous Welfare

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Child, Youth and Family Practice

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Disability

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Human Services

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Mental Health and Addiction

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Multicultural Welfare

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Social Work

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$25,920.00 (437,537,454 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Social Work

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$27,200.00 (459,144,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Advanced Social Work Practice

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 1.0 YEAR

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$25,920.00 (437,537,454 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Leadership in Human Services Major in Child, Youth and Family Practice

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Leadership in Human Services Major in Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (388,922,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*