COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

49 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Charles Sturt University

australia

1780

15

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Bachelor of Arts (with Specialisations)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$19,600.00 (349,503,431 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Border Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$20,800.00 (370,901,600 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Emergency Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$25,600.00 (456,494,277 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Health and Rehabilitation Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (542,086,954 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Human Services

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$23,040.00 (410,844,849 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Policing

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$20,800.00 (370,901,600 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Policing (Investigations)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$20,800.00 (370,901,600 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Policing and Public Safety

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$20,800.00 (370,901,600 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Social Work

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

A$25,920.00 (462,200,456 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Arts and Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$27,200.00 (485,025,169 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Business

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$29,600.00 (527,821,508 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Social Work

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

A$27,200.00 (485,025,169 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Charles Sturt University

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*