COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Tâm lý học tại Charles Sturt University

australia

1694

5

Bachelor of Arts (Psychology)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$19,600.00 (316,677,704 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$24,800.00 (400,694,237 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Science (Psychology)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6.0 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$24,800.00 (400,694,237 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma of Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME 1.0 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

31 August 2020

A$25,600.00 (413,619,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma of Psychology

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME 1.0 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$25,600.00 (413,619,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*