COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

36 khóa học Y tế và sức khỏe tại Charles Sturt University

australia

1751

7

Bachelor of Arts (Psychology)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$19,600.00 (332,390,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Clinical Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (515,544,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$60,800.00 (1,031,089,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Food and Nutrition)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (515,544,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Gerontology and Healthy Ageing

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (390,728,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services Major in Mental Health and Addiction

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$23,040.00 (390,728,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Radiation Science (Diagnostic Radiography)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,200.00 (529,111,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine and Molecular Imaging)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,200.00 (529,111,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,200.00 (529,111,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science Major in Pathology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (515,544,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nursing

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,000.00 (474,843,620 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Occupational Therapy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (515,544,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*