2 khóa học Giảng Dạy/ Đào Tạo: Các Môn Đặc Biệt tại Charles Sturt University

australia

1798

10

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Graduate Certificate in Inclusive Education

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME 0.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Inclusive Education

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME 1.0 YEAR

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2021

A$22,960.00 (392,550,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*