2 khóa học Hóa học tại Charles Sturt University

australia

1684

6

Bachelor of Science - Analytical Chemistry Major

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (504,797,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Medical Radiation Science Major in Molecular Imaging

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,040.00 (515,424,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*