COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

200 khóa học tại Charles Sturt University

australia

2170

22

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Associate Degree in Farm Production

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$30,400.00 (506,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Mười Một 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

A$28,224.00 (470,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agricultural Business Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$30,400.00 (506,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agricultural Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$30,400.00 (506,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agriculture

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$30,400.00 (506,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Animal Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

A$30,400.00 (506,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (with Specialisations)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$19,600.00 (326,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Border Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$20,800.00 (346,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (with Specialisations)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Mười Một 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 29 Tháng Tám 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

A$28,224.00 (470,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Communication (with specialisations)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Computer Science (with Specialisation)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Charles Sturt University

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*