COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

339 khóa học tại Charles Sturt University

null

1677

6

Associate Degree in Farm Production

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Accounting

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$28,224.00 (466,521,546 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Agricultural Business Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Agricultural Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Agriculture

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Animal Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Outdoor Recreation and Ecotourism)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science (Parks, Recreation and Heritage)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,400.00 (502,489,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (English)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$19,600.00 (323,973,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (History)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$19,600.00 (323,973,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Philosophy)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$19,600.00 (323,973,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Psychology)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$19,600.00 (323,973,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Charles Sturt University có tỷ lệ việc làm cao nhất tại Úc. Hơn 86% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng bốn tháng sau khi tốt nghiệp.

  • 5 khu học xá nổi bật tại các thành phố đang phát triển ở NSW
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Úc
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chất lượng 5*