Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

82 khóa học tại Charles Darwin University

australia

2032

21

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Associate Degree of Engineering

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$33,480.00 (558,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Exercise and Sport Science

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

A$30,240.00 (504,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Information and Communication Technology

9 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$29,616.00 (493,600,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Legal Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$26,968.00 (449,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Network Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$29,616.00 (493,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$26,776.00 (446,266,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$25,328.00 (422,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Architectural Design

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$25,328.00 (422,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Communications, Literature and Digital Media

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$25,328.00 (422,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Contemporary Indigenous Australia

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$25,328.00 (422,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Creative and Digital Arts

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$25,328.00 (422,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Global Humanities in a Digital Age

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

7 August 2022

A$25,328.00 (422,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Charles Darwin University

CDU là trường đại học số 1 của Úc về tỷ lệ sinh viên bậc sau đại học có việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp (Good Universities Guide 2022).

  • Top 100 trường đại học hàng đầu về giáo dục
  • CDU dẫn đầu về số lượng sinh viên quốc tế quay trở lại Úc
  • Dẫn đầu về e-learning với hơn 20 năm đào tạo trực tuyến
  • Nhiều cơ sở đào tạo trên toàn nước Úc

Tư vấn du học