COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

132 khóa học tại Charles Darwin University

australia

2208

44

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Accelerated International Masters Qualifying Program

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Applied Social Science (XASS01)

16 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$24,120.00 (436,312,804 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Engineering (XENG01)

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$33,480.00 (605,628,221 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Exercise and Sport Science (XEXSS1)

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$28,800.00 (520,970,512 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Indigenous Languages and Linguistics (XINLL1)

13 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$24,120.00 (436,312,804 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Information and Communication Technology (XICT01)

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$28,200.00 (510,116,960 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Legal Studies (XLEST1)

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$25,680.00 (464,532,040 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Network Engineering (XNENG1)

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$28,200.00 (510,116,960 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Accounting

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$26,776.00 (484,357,862 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Accounting and Diploma of Laws

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

A$26,872.00 (486,094,431 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Social Science (WASS01)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$24,120.00 (436,312,804 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Architectural Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

A$25,328.00 (458,164,623 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Charles Darwin University

CDU là trường đại học thứ 2 nước Úc về mức lương khởi điểm và công việc toàn thời gian của sinh viên bậc cử nhân (Good Universities Guide 2021).

  • CDU thuộc 100 đại học hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương(THE)
  • CDU dẫn đầu về số lượng sinh viên quốc tế quay trở lại Úc
  • Dẫn đầu về học trực tuyến với hơn 20 năm giảng dạy trực tuyến
  • Nhiều địa điểm học tập trên toàn nước Úc