COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại CQUniversity Australia

australia

4175

70

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (Early Childhood) - CC14

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$25,440.00 (431,429,346 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Education (Primary) - CC12

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$25,440.00 (431,429,346 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary) - CC13

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$28,860.00 (489,428,102 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

CA01 - Bachelor of Business (Management)

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$28,800.00 (488,410,580 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CQ16 - Doctor of Education

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$26,880.00 (455,849,875 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Research - CL58

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$10,224.00 (173,385,756 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Research - CL80

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Professional Studies - CU56

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$26,880.00 (455,849,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

CQUniversity chú trọng đem đến một nền giáo dục chất lượng, trong một môi trường toàn diện và tương trợ, nhằm thúc đẩy sáng tạo trong học tập.

  • Top 2% về khả năng tuyển dụng sau tốt nghiệp (QS)
  • Học xá Changemaker duy nhất của Úc trong suốt bốn năm liền
  • Thuộc top 2% các trường đại học trên toàn thế giới (QS)
  • Cung cấp các lớp học trực tuyến nâng cao và linh hoạt