25 khóa học Y tế và sức khỏe tại CQUniversity Australia

australia

4342

71

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours) - CL10

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,760.00 (541,498,223 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science - CG93

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,760.00 (541,498,223 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing - CL91

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$30,510.00 (504,307,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Occupational Therapy (Honours) - CB84

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$31,440.00 (519,679,614 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Oral Health - CB29

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$33,420.00 (552,407,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Physiotherapy (Honours) - CB85

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,100.00 (530,588,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Podiatry Practice (Honours) - CB86

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$31,440.00 (519,679,614 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Chiropractic) - CB77

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$31,440.00 (519,679,614 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Speech Pathology (Honours) - CB87

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,100.00 (530,588,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CC42 - Bachelor of Psychological Science (Honours)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$29,220.00 (482,984,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC43 - Bachelor of Psychological Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$28,800.00 (476,042,394 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$27,840.00 (460,174,314 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học CQ chú trọng đem đến một nền giáo dục chất lượng, trong một môi trường toàn diện và giàu tương trợ, nhằm thúc đẩy sáng tạo trong học tập.

  • Top 2 về cơ hội tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (QS)
  • Học xá Changemaker duy nhất của Úc đã hoạt động bốn năm
  • Vượt ngưỡng mức lương trung bình trên cả nước (ComparED)
  • Cung cấp các lớp học trực tuyến nâng cao và linh hoạt