32 khóa học Y tế và sức khỏe tại CQUniversity Australia

australia

3582

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Oral Health - CB29

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$33,420.00 (529,011,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Chiropractic) - CB77

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$31,440.00 (497,669,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CA10 - Bachelor of Arts in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$26,880.00 (425,488,452 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CB86 - Bachelor of Podiatry Practice (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

A$31,440.00 (497,669,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CB87 - Bachelor of Speech Pathology (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$32,100.00 (508,116,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CC42 - Bachelor of Psychological Science (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$29,010.00 (459,204,613 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC43 - Bachelor of Psychological Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$28,800.00 (455,880,485 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC50 - Graduate Diploma of Accident Investigation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$27,840.00 (440,684,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$27,840.00 (440,684,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$27,840.00 (440,684,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$27,840.00 (440,684,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CD85 - Master by Research (Offshore)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

A$30,672.00 (485,512,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nổi tiếng toàn diện và tận tâm, Đại học CQ Úc là ngôi trường đặc biệt chú trọng vào đào tạo quốc tế.

  • Hơn 7500 sinh viên quốc tế từ 85 quốc gia theo học
  • Nằm trong top 2% các trường đại học toàn cầu (THE 2019)
  • Nhóm các trường hàng đầu về mức lương khởi điểm sau tốt nghiệp
  • Xếp trong top 650 cở đào tạo trên khắp thế giới