8 khóa học Quản lý tại CQUniversity Australia

australia

4405

72

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

BSB51415 - Diploma of Project Management

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$8,480.00 (137,011,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CA01 - Bachelor of Business in Social Innovation

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$28,800.00 (465,322,340 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC78 - Graduate Certificate in Fatigue Risk Management

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$13,920.00 (224,905,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Management - CH76

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$14,610.00 (236,054,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Project Management - CC33

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$14,400.00 (232,661,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Project Management - CV81

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$28,800.00 (465,322,340 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Management for Engineers - CC74

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$29,640.00 (478,894,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Project Management - CV84

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$28,800.00 (465,322,340 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học CQ chú trọng đem đến một nền giáo dục chất lượng, trong một môi trường toàn diện và giàu tương trợ, nhằm thúc đẩy sáng tạo trong học tập.

  • Top 2 về cơ hội tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (QS)
  • Học xá Changemaker duy nhất của Úc đã hoạt động bốn năm
  • Vượt ngưỡng mức lương trung bình trên cả nước (ComparED)
  • Cung cấp các lớp học trực tuyến nâng cao và linh hoạt