COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

12 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại CQUniversity Australia

australia

3629

56

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Exercise and Sport Sciences - CG85

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,680.00 (490,345,599 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours) - CL10

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,760.00 (560,101,877 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Medical Science - CG93

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,760.00 (560,101,877 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (Chiropractic) - CB77

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$31,440.00 (537,533,670 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

CA10 - Bachelor of Arts in Geography

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$26,880.00 (459,570,771 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CA10 - Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL-TIME, 6 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$26,880.00 (459,570,771 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$27,840.00 (475,984,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CG84 - Bachelor of Science (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$34,080.00 (582,670,085 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

CU18 - Bachelor of Science in Applied Biology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$32,760.00 (560,101,877 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

CU18 - Bachelor of Science in Applied Chemistry

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$32,760.00 (560,101,877 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

CC77 - Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME, 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$27,840.00 (475,984,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Research - CL80

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

CQUniversity chú trọng đem đến một nền giáo dục chất lượng, trong một môi trường toàn diện và tương trợ, nhằm thúc đẩy sáng tạo trong học tập.

  • Top 2% về khả năng tuyển dụng sau tốt nghiệp (QS)
  • Học xá Changemaker duy nhất của Úc trong suốt bốn năm liền
  • Thuộc top 2% các trường đại học trên toàn thế giới (QS)
  • Cung cấp các lớp học trực tuyến nâng cao và linh hoạt