117 khóa học tại CQUniversity Australia

null

4323

71

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree of Digital Media - CC26

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$28,320.00 (468,108,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

AUR20516 - Certificate II in Automotive Servicing Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 26 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting - CQ01

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$29,130.00 (481,497,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Accounting / Bachelor of Business - CQ91

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

A$29,220.00 (482,984,679 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Aviation (Commercial Pilot) - CL29

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$22,350.00 (369,428,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Digital Media - CC24

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$28,320.00 (468,108,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Early Childhood) - CC14

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$25,440.00 (420,504,115 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Primary) - CC12

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$25,440.00 (420,504,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary) - CC13

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021, Tháng Bảy 2021

A$28,860.00 (477,034,149 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Emergency Service - CC60

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS FULL-TIME, 4 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$28,800.00 (476,042,394 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Engineering (Honours) - CC31

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,820.00 (542,489,978 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) and Diploma of Professional Practice (Co-op Engineering) - CC32

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2021

A$32,820.00 (542,489,978 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học CQ chú trọng đem đến một nền giáo dục chất lượng, trong một môi trường toàn diện và giàu tương trợ, nhằm thúc đẩy sáng tạo trong học tập.

  • Top 2 về cơ hội tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (QS)
  • Học xá Changemaker duy nhất của Úc đã hoạt động bốn năm
  • Vượt ngưỡng mức lương trung bình trên cả nước (ComparED)
  • Cung cấp các lớp học trực tuyến nâng cao và linh hoạt