8 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Bond University

australia

1704

15

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bond University College Foundation Program

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Arts

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Built Environment

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Business

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Criminology

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Health Sciences

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Legal Studies

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma Preparation Program

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 SEMESTER (4 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$11,040.00 (178,373,564 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bond xếp hạng năm sao về giảng dạy, cơ hội việc làm, tính quốc tế hóa, cơ sở vật chất, trách nhiệm xã hội và tính toàn diện (2019 QS Star Ratings).

  • Tọa lạc tại Gold Coast, Úc
  • Chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia
  • Tỷ lệ sinh viên–giáo viên thấp nhất tại Úc
  • Đứng đầu về trải nghiệm sinh viên tại Úc