9 khóa học Nhân văn tại Bond University

australia

1717

15

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Australian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Chinese Language and Culture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in French Language and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Japanese Language and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Language and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Spanish Language and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$60,120.00 (970,300,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (by Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 SEMESTERS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$38,410.00 (619,914,316 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Coursework)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 SEMESTERS (1 YEAR)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

A$48,189.00 (777,741,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bond xếp hạng năm sao về giảng dạy, cơ hội việc làm, tính quốc tế hóa, cơ sở vật chất, trách nhiệm xã hội và tính toàn diện (2019 QS Star Ratings).

  • Tọa lạc tại Gold Coast, Úc
  • Chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia
  • Tỷ lệ sinh viên–giáo viên thấp nhất tại Úc
  • Đứng đầu về trải nghiệm sinh viên tại Úc