COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Bond University

australia

1696

23

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Science (3 Year Program)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 13 Tháng Chín 2021

A$42,080.00 (719,447,100 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

A$63,120.00 (1,079,170,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

A$63,120.00 (1,079,170,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce in Actuarial Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

A$63,120.00 (1,079,170,650 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Exercise and Sports Performance

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

A$63,120.00 (1,079,170,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Exercise and Sports Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

A$63,120.00 (1,079,170,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bond xếp hạng năm sao về giảng dạy, cơ hội việc làm, tính quốc tế hóa, cơ sở vật chất, trách nhiệm xã hội và tính toàn diện (2019 QS Star Ratings).

  • Tọa lạc tại Gold Coast, Úc
  • Chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia
  • Tỷ lệ sinh viên–giáo viên thấp nhất tại Úc
  • Đứng đầu về trải nghiệm sinh viên tại Úc