COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

156 khóa học tại Bond University

australia

1612

17

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Science (3 Year Program)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

A$42,080.00 (701,333,333 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Actuarial Science/Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 11 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws

Bằng đại học

Toàn thời gian - 10 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (3 Year Program)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$42,080.00 (701,333,333 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Data Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Data Analytics (3 Year Program)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$42,080.00 (701,333,333 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Law

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$63,120.00 (1,052,000,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Bond University

Bond xếp hạng năm sao về giảng dạy, cơ hội việc làm, tính quốc tế hóa, cơ sở vật chất, trách nhiệm xã hội và tính toàn diện (2019 QS Star Ratings).

  • Tọa lạc tại Gold Coast, Úc
  • Chào đón sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia
  • Tỷ lệ sinh viên–giáo viên thấp nhất tại Úc
  • Đứng đầu về trải nghiệm sinh viên tại Úc

Tư vấn du học