25 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Australian Catholic University

5001

98

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Public Health/Bachelor of Global Studies

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Economics

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Media

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Politics and International Relations

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Global Studies

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Global Studies

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Services

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,264.00 (373,485,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Development Studies

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws/Bachelor of Global Studies

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$29,584.00 (496,280,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Media Production

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work (Pass and Honours)

37 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công giáo Ôxtrâylia là một đại học Công giáo ưu tú, được xếp hạng trong top 10 các cơ sở giáo dục đại học Công giáo trên thế giới.

  • Trong top 10 của Úc về giảng dạy và độ hài lòng của sinh viên
  • 94% nghiên cứu của ACU đạt tiêu chuẩn thế giới hoặc cao hơn
  • Hầu hết các khóa học tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức ở 40 quốc gia