18 khóa học Nhân văn tại Australian Catholic University

australia

3613

77

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in English

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,400.00 (377,661,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,400.00 (377,661,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Philosophy

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,400.00 (377,661,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Study of Religions

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,400.00 (377,661,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Theological Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,400.00 (377,661,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Theology / Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$30,000.00 (484,181,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Theology / Bachelor of Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$22,720.00 (366,687,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Liberal Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,400.00 (377,661,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Teaching (Primary) / Graduate Certificate in Religious Education

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2.25 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$26,000.00 (419,624,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Theology (Research)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,363,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Philosophy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME, WITH THE POSSIBILITY OF 6 TO 12 MONTH EXTENSION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,363,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Theology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME, WITH THE POSSIBILITY OF 6 TO 12 MONTH EXTENSION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,363,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Australian Catholic University là một trong ba học viện hàng đầu tại Úc về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.

  • Đứng trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Một trong top 50 học viện thuộc “Thế hệ Y”
  • Nhận được 5 sao theo cẩm nang Good Universities Guide 2019
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức tại 40 quốc gia