8 khóa học Y tại Australian Catholic University

australia

3600

75

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Occupational Therapy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,320.00 (619,137,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy in Nursing, Midwifery and Paramedicine

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,817,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Allied health

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME, WITH THE POSSIBILITY OF 6 TO 12 MONTH EXTENSION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,817,213 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Paramedicine

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME, WITH THE POSSIBILITY OF 6 TO 12 MONTH EXTENSION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,817,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Tertiary Preparation Program (Health Sciences)

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$18,392.00 (297,160,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Physical Activity and Health Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$23,624.00 (381,693,575 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Speech Pathology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

A$38,320.00 (619,137,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy in Allied Health

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

A$25,736.00 (415,817,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Australian Catholic University là một trong ba học viện hàng đầu tại Úc về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.

  • Đứng trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Một trong top 50 học viện thuộc “Thế hệ Y”
  • Nhận được 5 sao theo cẩm nang Good Universities Guide 2019
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức tại 40 quốc gia