43 khóa học Y tế và sức khỏe tại Australian Catholic University

australia

5164

110

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Public Health

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$22,936.00 (371,124,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Public Health/Bachelor of Business Administration

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$26,304.00 (425,621,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Public Health/Bachelor of Global Studies

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$22,936.00 (371,124,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$22,720.00 (367,629,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Applied Public Health

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

A$23,624.00 (382,257,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Applied Public Health

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$22,936.00 (371,124,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

162 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

A$29,080.00 (470,539,996 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$29,080.00 (470,539,996 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing/Bachelor of Business Administration

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,080.00 (470,539,996 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition Science

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

A$23,624.00 (382,257,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition Science/Bachelor of Business Administration

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$28,248.00 (457,077,504 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy (Pass and Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

A$38,320.00 (620,051,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Australian Catholic University là một trong ba học viện hàng đầu tại Úc về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.

  • Đứng trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Một trong top 50 học viện thuộc “Thế hệ Y”
  • Nhận được 5 sao theo cẩm nang Good Universities Guide 2019
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức tại 40 quốc gia