38 khóa học Y tế và sức khỏe tại Australian Catholic University

5001

98

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Public Health

55 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Public Health/Bachelor of Business Administration

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$26,304.00 (441,257,646 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Public Health/Bachelor of Global Studies

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Applied Public Health

36 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Applied Public Health

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

189 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

A$27,960.00 (469,037,553 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)

66 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$27,136.00 (455,214,701 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing/Bachelor of Business Administration

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$27,960.00 (469,037,553 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition Science

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nutrition Science/Bachelor of Business Administration

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (384,758,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy (Pass and Honours)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019

A$37,200.00 (624,041,379 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công giáo Ôxtrâylia là một đại học Công giáo ưu tú, được xếp hạng trong top 10 các cơ sở giáo dục đại học Công giáo trên thế giới.

  • Trong top 10 của Úc về giảng dạy và độ hài lòng của sinh viên
  • 94% nghiên cứu của ACU đạt tiêu chuẩn thế giới hoặc cao hơn
  • Hầu hết các khóa học tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức ở 40 quốc gia