13 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Australian Catholic University

4947

90

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Drama

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Music

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Visual Arts

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts

32 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Technology)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Visual Arts)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Visual Arts and Design

30 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual Arts and Design

32 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Business

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019

A$24,984.00 (414,699,230 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Creative Arts and Communications

8 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019

A$24,984.00 (414,699,230 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Law

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019

A$24,984.00 (414,699,230 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Management

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019

A$24,984.00 (414,699,230 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công giáo Ôxtrâylia là một đại học Công giáo ưu tú, được xếp hạng trong top 10 các cơ sở giáo dục đại học Công giáo trên thế giới.

  • Trong top 10 của Úc về giảng dạy và độ hài lòng của sinh viên
  • 94% nghiên cứu của ACU đạt tiêu chuẩn thế giới hoặc cao hơn
  • Hầu hết các khóa học tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức ở 40 quốc gia