9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Australian Catholic University

4907

89

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce in Informatics

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (416,310,710 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

28 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (416,310,710 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Business Administration

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (416,310,710 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Humanities)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (374,626,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Information Systems

9 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$18,672.00 (307,879,973 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

22 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1-2 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$27,960.00 (461,028,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology/MBA - Master of Business Administration

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$27,960.00 (461,028,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology/MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$27,960.00 (461,028,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Information technology

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019

A$24,984.00 (411,957,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công giáo Ôxtrâylia là một đại học Công giáo ưu tú, được xếp hạng trong top 10 các cơ sở giáo dục đại học Công giáo trên thế giới.

  • Trong top 10 của Úc về giảng dạy và độ hài lòng của sinh viên
  • 94% nghiên cứu của ACU đạt tiêu chuẩn thế giới hoặc cao hơn
  • Hầu hết các khóa học tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức ở 40 quốc gia