8 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Australian Catholic University

australia

5164

110

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce in Informatics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$25,248.00 (408,534,863 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$25,248.00 (408,534,863 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Business Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$25,248.00 (408,534,863 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Teaching/Bachelor of Arts (Humanities)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$22,720.00 (367,629,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Information Systems

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$18,672.00 (302,129,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-2 YEARS FULL-TIME DEPENDING ON CREDIT GRANTED FOR PRIOR LEARNING, OR EQUIVALENT PART-TIME

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 10 Tháng Hai 2020

A$27,960.00 (452,417,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Information Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Một 2020

A$24,984.00 (404,263,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME, WITH THE POSSIBILITY OF 6 TO 12 MONTH EXTENSION

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Một 2020

A$24,984.00 (404,263,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Australian Catholic University là một trong ba học viện hàng đầu tại Úc về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.

  • Đứng trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Một trong top 50 học viện thuộc “Thế hệ Y”
  • Nhận được 5 sao theo cẩm nang Good Universities Guide 2019
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức tại 40 quốc gia