31 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Australian Catholic University

5015

99

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting and Finance

116 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Public Health/Bachelor of Business Administration

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$26,304.00 (441,257,646 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Business Studies

28 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (381,134,950 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Business Administration

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration/Bachelor of Global Studies

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration/Bachelor of Laws

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$29,584.00 (496,280,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Accounting

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Event Management

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Finance

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Human Resource Management

22 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (423,542,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công giáo Ôxtrâylia là một đại học Công giáo ưu tú, được xếp hạng trong top 10 các cơ sở giáo dục đại học Công giáo trên thế giới.

  • Trong top 10 của Úc về giảng dạy và độ hài lòng của sinh viên
  • 94% nghiên cứu của ACU đạt tiêu chuẩn thế giới hoặc cao hơn
  • Hầu hết các khóa học tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức ở 40 quốc gia