17 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Australian Catholic University

4947

90

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Geography

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Mathematics

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,720.00 (377,120,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (380,705,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Applied Public Health

31 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (380,705,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Business Administration

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (419,081,258 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$28,144.00 (467,150,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise and Sports Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (380,705,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Applied Public Health

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (380,705,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$25,248.00 (419,081,258 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of High Performance Sport

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2.5 OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$23,376.00 (388,008,694 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Physical Activity and Health Science

39 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$22,936.00 (380,705,313 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Exercise and Sports Science

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$22,936.00 (380,705,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công giáo Ôxtrâylia là một đại học Công giáo ưu tú, được xếp hạng trong top 10 các cơ sở giáo dục đại học Công giáo trên thế giới.

  • Trong top 10 của Úc về giảng dạy và độ hài lòng của sinh viên
  • 94% nghiên cứu của ACU đạt tiêu chuẩn thế giới hoặc cao hơn
  • Hầu hết các khóa học tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức ở 40 quốc gia