20 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Australian Catholic University

australia

3348

87

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,400.00 (373,217,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,624.00 (376,790,173 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Applied Public Health

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,624.00 (376,790,173 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Business Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$26,008.00 (414,813,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$30,000.00 (478,483,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise and Sports Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,624.00 (376,790,173 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Applied Public Health

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,624.00 (376,790,173 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science/Bachelor of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$26,000.00 (414,686,103 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of High Performance Sport

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,376.00 (372,834,706 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Physical Activity and Health Science

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,624.00 (376,790,173 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Outdoor Education

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,624.00 (376,790,173 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Teaching/Bachelor of Exercise Science

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

11 February 2020

A$23,400.00 (373,217,493 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Australian Catholic University là một trong ba học viện hàng đầu tại Úc về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.

  • Đứng trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Một trong top 50 học viện thuộc “Thế hệ Y”
  • Nhận được 5 sao theo cẩm nang Good Universities Guide 2019
  • Liên kết chặt chẽ với hơn 200 tổ chức tại 40 quốc gia