COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

102 khóa học tại Australian Catholic University

australia

1761

41

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting and Finance

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$29,080.00 (484,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Public Health

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$24,336.00 (405,600,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Public Health / Bachelor of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$29,080.00 (484,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Public Health / Bachelor of Global Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$24,104.00 (401,733,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$24,104.00 (401,733,333 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Commerce

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$29,080.00 (484,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Global Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$24,104.00 (401,733,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 25 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$30,600.00 (510,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$24,336.00 (405,600,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science / Bachelor of Applied Public Health

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$24,336.00 (405,600,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science / Bachelor of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$26,792.00 (446,533,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science / Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

14 February 2022

A$30,600.00 (510,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Australian Catholic University

Australian Catholic University (ACU) là 1 trong 3 trường có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp cao nhất ở Úc.

  • Top 2% trên BXH World University Rankings 2020 của THE
  • 1 trong 40 trường
  • Số 1 ở Úc về việc làm sau tốt nghiệp (GOS-L 2020)
  • Top 300 trường đại học toàn cầu

Tư vấn du học