Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

232 khóa học tại Wright State University

usa

389

17

Accountancy, BSB

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

31 October 2022, 28 February 2023

US$19,758.00 (493,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy, MAcc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting, BFA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$19,758.00 (493,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adolescent to Young Adult Education, MEd

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Medicine, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

US$14,400.00 (360,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Systems Engineering, MSASE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

US$14,400.00 (360,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

African and African American Studies, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

31 October 2022, 28 February 2023

US$19,758.00 (493,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anatomy, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

US$14,400.00 (360,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

31 October 2022, 28 February 2023

US$19,758.00 (493,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Behavioral Science, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Business Technologies, AAB

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

31 October 2022, 28 February 2023

US$19,758.00 (493,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Mathematics, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

US$14,400.00 (360,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Wright State University

Chương trình học chất lượng cao cho chắp cánh cho ước mơ trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ, kỹ sư, bác sĩ hay lãnh đạo doanh nghiệp của mỗi sinh viên.

  • Hai học xá trong khu vực có chi phí hợp lý ở Ohio
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 14:1
  • Ch.trình kinh doanh, kỹ thuật và điều dưỡng xếp hạng cao ở Mỹ
  • Nhiều cơ hội học tập trải nghiệm thực tế

Tư vấn du học