Widener University

106 khóa học tại Widener University

5365

179

Associate of Science in General Studies

39 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 60 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Science in Legal Studies

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 60 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associates Degree in Allied Health

14 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 61 - 63 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associates Degree in Liberal Studies

13 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 60 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associates Degree in Professional and Applied Studies

8 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 60 - 69 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associates Degree in Radiologic Technology

4 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 66 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor in Science in Physics and Astronomy

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Nước ngoài

Bachelor of Arts and Bachelor of Science in Biology

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Nước ngoài

Bachelor of Arts in Organizational Development and Leadership, Continuing Studies

6 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Nước ngoài

Bachelor of Science in Business Aministration: Accounting

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Nước ngoài

Bachelor of Science in Business Aministration: Business Informatics

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (916,437,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Nước ngoài

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên và cựu sinh viên Widener học cách tạo ra dấu ấn của mình và tái định hình các công ty, các ngành và cộng đồng.

  • Đại học được quốc gia công nhận ở Chester, Pennsylvania
  • tỉ lệ sinh viên:giảng viên 12:1
  • Gần 300 sinh viên quốc tế từ 43 nước khác nhau
  • Khóa 2014: 89% có việc làm/học SĐH sau khi tốt nghiệp