260 khóa học tại Washington State University

usa

1096

22

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Anthropology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,312.00 (657,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Business Administration, Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,300.00 (657,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Business Administration, Entrepreneurship

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,300.00 (657,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Business Administration, Finance

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,300.00 (657,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Business Administration, International Business

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,312.00 (657,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Business Administration, Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,300.00 (657,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Business Administration, Management Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,312.00 (657,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Business Administration, Marketing

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,300.00 (657,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Communication and Society, Communication and Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,312.00 (657,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Communication and Society, Risk and Crisis Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,312.00 (657,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Communication and Society, Science Communication

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,312.00 (657,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2022

US$26,284.00 (657,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Washington State University

Kể từ năm 1890, WSU đã truyền cảm hứng cho những nhà cải cách và khuyến khích người học tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên 15:1
  • Hơn 200 chuyên ngành được giảng dạy tại 11 trường cao đẳng
  • Trao hơn 400 triệu USD tiền học bổng và trợ cấp tài chính
  • Top 100 trường công lập (US News & World Report 2021)

Tư vấn du học