8 khóa học Truyền thông tại Virginia Tech

usa

4506

98

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Cinema

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (695,993,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Communication Science and Social Inquiry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (695,993,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Multimedia Journalism

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (695,993,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sports Media and Analytics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (695,993,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Creative Technologies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (695,993,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Rhetoric and Writing

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Communication

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MFA in Creative Technologies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện cung cấp hơn 110 chương trình cử nhân trên một khu học xá rộng 1052 hecta, cùng hơn 200 tòa nhà.

  • Xếp #46 trong số các trường đại học nghiên cứu tại Hoa Kỳ
  • Đóng góp nhiều sáng kiến trong giảng dạy và phát minh
  • Tỉ lệ sinh viên:giảng viên 14:1
  • Sở hữu trang trại nghiên cứu rộng 728 hecta gần khu học xá chí