14 khóa học Kỹ thuật và Công nghệ tại Virginia Tech

usa

4381

68

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Engineering Science and Mechanics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

US$32,458.00 (760,666,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Microbiology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM TOTAL OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

US$32,458.00 (760,666,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nanoscience

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

US$32,458.00 (760,666,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Cognitive Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 TOTAL CREDITS BEYOND THE BACHELOR'S DEGREE IS REQUIRED

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Mechanics

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS BEYOND THE BACHELOR’S DEGREE

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Macromolecular Science and Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management Systems Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$28,715.00 (672,947,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Material Science and Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Science and Technology Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Bảy 2019, 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

1 August 2019

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Industrial and Systems Engineering - Management Systems Engineering Concentration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Administration (M.E.A.)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2020

US$26,825.00 (628,654,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thế mạnh là cơ hội nghiên cứu và nghề nghiệp, Virginia Tech mang lại cho học viên cơ hội trải nghiệm thực tế trong quá trình học tại trường.

  • Trường làm học viên hài lòng nhất (Princeton Review 2018)
  • Hợp tác với nhiều đơn vị hàng đầu trong ngành
  • Cộng đồng học viên và giảng viên quốc tế
  • Hơn 700 câu lạc bộ, hội nhóm học viên