25 khóa học Kỹ thuật và Công nghệ tại Virginia Tech

usa

4469

74

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Nanomedicine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,094,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Nanoscience

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,094,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Engineering Science and Mechanics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,094,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Cognitive Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Tissue Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 TOTAL CREDITS BEYOND THE BACHELOR'S DEGREE

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Mechanics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS BEYOND THE BACHELOR’S DEGREE

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Macromolecular Science and Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management Systems Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Science and Technology Studies

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education Specialist (Ed.S.) in Curriculum and Instruction, Instructional Technology

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Cybersecurity Engineering

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 9 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện cung cấp hơn 110 chương trình cử nhân trên một khu học xá rộng 1052 hecta, cùng hơn 200 tòa nhà.

  • Xếp #46 trong số các trường đại học nghiên cứu tại Hoa Kỳ
  • Đóng góp nhiều sáng kiến trong giảng dạy và phát minh
  • Tỉ lệ sinh viên:giảng viên 14:1
  • Sở hữu trang trại nghiên cứu rộng 728 hecta gần khu học xá chí