1 khóa học Đa phương tiện tại Virginia Tech

usa

4057

65

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Multimedia Journalism

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

US$32,458.00 (759,458,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thế mạnh là cơ hội nghiên cứu và nghề nghiệp, Virginia Tech mang lại cho học viên cơ hội trải nghiệm thực tế trong quá trình học tại trường.

  • Trường làm học viên hài lòng nhất (Princeton Review 2018)
  • Hợp tác với nhiều đơn vị hàng đầu trong ngành
  • Cộng đồng học viên và giảng viên quốc tế
  • Hơn 700 câu lạc bộ, hội nhóm học viên