17 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Virginia Tech

usa

4655

83

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Smart and Sustainable Cities

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,477,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Architecture

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,477,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Building Construction

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,477,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Construction Engineering and Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,477,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Property Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,477,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Real Estate

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,950.00 (695,477,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Design Research

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Bio-Inspired Buildings (BioBuild)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Design and Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS IS REQUIRED WITH A MINIMUM OF 30 HOURS OF CORE COURSEWORK

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Planning, Governance, and Globalization

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Metropolitan Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 12 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Urban Computing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện cung cấp hơn 110 chương trình cử nhân trên một khu học xá rộng 1052 hecta, cùng hơn 200 tòa nhà.

  • Xếp #46 trong số các trường đại học nghiên cứu tại Hoa Kỳ
  • Đóng góp nhiều sáng kiến trong giảng dạy và phát minh
  • Tỉ lệ sinh viên:giảng viên 14:1
  • Sở hữu trang trại nghiên cứu rộng 728 hecta gần khu học xá chí