22 khóa học Y tế và sức khỏe tại Virginia Tech

null

3386

89

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (694,899,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Human Nutrition, Foods and Exercise

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (694,899,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Public Health (BSPH)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 19 Tháng Một 2021

US$29,950.00 (694,899,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction - Educational Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 HOURS OF GRADUATE STUDY

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Marriage and Family Therapy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of three years of coursework and one year of internship

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Occupational Ergonomics and Safety (OES)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 36 GRADED CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Plant Pathology, Physiology, and Weed Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Translational Biology, Medicine and Health

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 100 CREDIT HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Translational Obesity

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Human Sexuality Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian -  THREE CORE COURSES (9 CREDITS) 

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Interdisciplinary Water and Health Science

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện cung cấp hơn 110 chương trình cử nhân trên một khu học xá rộng 1052 hecta, cùng hơn 200 tòa nhà.

  • Xếp #46 trong số các trường đại học nghiên cứu tại Hoa Kỳ
  • Đóng góp nhiều sáng kiến trong giảng dạy và phát minh
  • Tỉ lệ sinh viên:giảng viên 14:1
  • Sở hữu trang trại nghiên cứu rộng 728 hecta gần khu học xá chí