COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

468 khóa học tại Virginia Tech

usa

1457

49

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

AdvantageVT-Master’s Pathway Program

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022, 23 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

25 November 2021, 25 March 2022

US$35,000.00 (805,017,500 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

AdvantageVT-Undergrad Pathway Program

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022, 23 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

10 December 2021, 10 April 2022

US$38,000.00 (874,019,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural and Life Sciences - MS

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022, 23 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

15 December 2021, 15 April 2022

US$27,750.00 (638,263,875 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Agricultural Technology (Associate's Degree)

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$30,867.00 (709,956,434 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agriculture, Leadership, and Community Education - MS

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021

US$14,207.50 (326,779,604 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agriculture, Leadership, and Community Education - PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021

US$14,207.50 (326,779,604 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Air Transportation Systems - Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021

US$14,207.50 (326,779,604 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Chemistry

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

US$30,867.00 (709,956,434 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

US$30,867.00 (709,956,434 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

US$30,867.00 (709,956,434 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Arabic

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

US$30,867.00 (709,956,434 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

US$30,867.00 (709,956,434 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Virginia Tech

Học viện cung cấp hơn 110 chương trình cử nhân trên một khu học xá rộng 1052 hecta, cùng hơn 200 tòa nhà.

  • Xếp #46 trong số các trường đại học nghiên cứu tại Hoa Kỳ
  • Đóng góp nhiều sáng kiến trong giảng dạy và phát minh
  • Tỉ lệ sinh viên:giảng viên 14:1
  • Sở hữu trang trại nghiên cứu rộng 728 hecta gần khu học xá chí