468 khóa học tại Virginia Tech

usa

1549

44

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

AdvantageVT-Master’s Pathway Program

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

25 March 2022

US$35,000.00 (875,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AdvantageVT-Undergrad Pathway Program

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

10 April 2022

US$38,000.00 (950,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural and Life Sciences - MS

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

15 April 2022

US$27,750.00 (693,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Agricultural Technology (Associate's Degree)

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$30,867.00 (771,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture, Leadership, and Community Education - MS

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

US$14,207.50 (355,187,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Agriculture, Leadership, and Community Education - PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

US$14,207.50 (355,187,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Air Transportation Systems - Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

US$14,207.50 (355,187,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Chemistry

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$30,867.00 (771,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$30,867.00 (771,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$30,867.00 (771,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Arabic

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$30,867.00 (771,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$30,867.00 (771,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Virginia Tech

Chương trình AdvantageVT mở ra cánh cổng lý tưởng cho những sinh viên muốn kết hợp học tiếng Anh và học phần chính.

  • Nằm trong 5% đại học hàng đầu trên thế giới
  • Chương trình dự bị tuyệt vời dành cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 110 chương trình đại học và 170 chương trình sau đại học
  • Giáo dục lấy nghiên cứu và công nghệ đổi mới làm động lực

Tư vấn du học