COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

83 khóa học Y tế và sức khỏe tại Virginia Commonwealth University

usa

1066

26

B.S. Ed. in Health and Physical Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (758,959,560 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Clinical Laboratory Sciences, Master of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 34 GRADUATE CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Clinical Laboratory Sciences, Master of Science (M.S.), accelerated Bachelor of Science in Clinic ...

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 112.5 CREDIT HOURS FOR BACHELOR’S DEGREE; MINIMUM 40 GRADUATE CREDIT HOURS FOR MASTER’S DEGREE.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (758,959,560 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Clinical Psychology, Doctor of Philosophy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 87.5 GRADUATE LEVEL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Clinical Radiation Sciences, Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (758,959,560 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Counseling Psychology, Doctor of Philosophy (Ph.D.)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 87.5 GRADUATE-LEVEL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dental Hygiene, Bachelor of Science (B.S.)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 128 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$32,742.00 (758,959,560 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dentistry, Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dentistry, Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)/Oral Health Research, Doctor of Philosophy (Ph.D.) [ ...

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 268 CREDIT HOURS RATHER THAN 276 CREDITS REQUIRED FOR BOTH DEGREES.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dentistry, Master of Science in (M.S.D.) with a concentration in endodontics

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dentistry, Master of Science in (M.S.D.) with a concentration in orthodontics

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Dentistry, Master of Science in (M.S.D.) with a concentration in pediatric dentistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

US$24,741.00 (573,496,380 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Virginia Commonwealth nằm trong top 100 trường đại học nghiên cứu hàng đầu và là cơ sở công lập đào tạo về nghệ thuật số 1 tại Hoa Kỳ.

  • VCU là 1 trong 3 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Virginia
  • Số lượng giải thưởng được tài trợ tăng 21% trong 10 năm
  • Nơi học tập của 1.600 học viên quốc tế đến từ 108 quốc gia
  • Khuôn viên rộng 70 ha tại trung tâm thành phố Richmond