4 khóa học Thủ công mỹ nghệ tại Virginia Commonwealth University

usa

1235

30

Craft and Material Studies, Bachelor of Fine Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (759,679,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Fine Arts, Master of Fine Arts (M.F.A.) with a concentration in ceramics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$24,741.00 (574,040,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Fine Arts, Master of Fine Arts (M.F.A.) with a concentration in jewelry/metalworking

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$24,741.00 (574,040,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Fine Arts, Master of Fine Arts (M.F.A.) with a concentration in furniture design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2020

US$24,741.00 (574,040,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Virginia Commonwealth nằm trong top 100 trường đại học nghiên cứu hàng đầu và là cơ sở công lập đào tạo về nghệ thuật số 1 tại Hoa Kỳ.

  • VCU là 1 trong 3 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Virginia
  • Số lượng giải thưởng được tài trợ tăng 21% trong 10 năm
  • Nơi học tập của 1.600 học viên quốc tế đến từ 108 quốc gia
  • Khuôn viên rộng 70 ha tại trung tâm thành phố Richmond