COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

277 khóa học tại Virginia Commonwealth University

null

1226

23

Accelerated Bachelor of Sciences (B.S.) and Master of Environmental Studies (M.Envs.)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accountancy, Master of (M.Acc.) with a concentration in data analytics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$24,741.00 (572,568,593 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Bachelor of Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aging Studies, Certificate in (Post-baccalaureate graduate certificate)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 21 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$24,741.00 (572,568,593 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Bachelor of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Social Research, Certificate in (Post-baccalaureate graduate certificate)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 18 GRADUATE-LEVEL CREDIT HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,741.00 (572,568,593 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Education, Master of

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 36 GRADUATE CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,741.00 (572,568,593 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art History, Bachelor of Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art History, Master of Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,741.00 (572,568,593 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. Ed. in Early Childhood Education and Teaching

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 123 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. Ed. in Health and Physical Education

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. Ed. in Secondary Education and Teaching, Concentration in Engineering Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 123 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$32,742.00 (757,731,735 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Virginia Commonwealth nằm trong top 100 trường đại học nghiên cứu hàng đầu và là cơ sở công lập đào tạo về nghệ thuật số 1 tại Hoa Kỳ.

  • VCU là 1 trong 3 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Virginia
  • Số lượng giải thưởng được tài trợ tăng 21% trong 10 năm
  • Nơi học tập của 1.600 học viên quốc tế đến từ 108 quốc gia
  • Khuôn viên rộng 70 ha tại trung tâm thành phố Richmond