254 khóa học tại Virginia Commonwealth University

null

1658

39

Accelerated Bachelor of Arts (B.A.) in Political Science and Master of Public Administration (M.P ...

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - Minimum of five years

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2019

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Bachelor of Science (B.S.) and Master of Environmental Studies (M. Envs.)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Bachelor of Science (B.S.) in Physics and Master of Science (M.S.) in Physics and App ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TO GRADUATE WITH A BACHELOR’S DEGREE, A STUDENT MUST COMPLETE 120 HOURS OF COURSE WORK. OF THESE CREDITS, 33 MUST BE IN POLITICAL SCIENCE

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2019

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Bachelor of Science (B.S.) in Sociology and Master of Science (M.S.) in Sociology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 144 HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Bachelor of Science in Computer Science to Master of Science (M.S.) in Computer Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Bachelor’s to Master’s in Bioinformatics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - Minimum of five years

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2019

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (B.A.) in African American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (B.A.) in Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Cinema

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in English

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Fashion

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Foreign Language

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 18 Tháng Tám 2020

US$32,742.00 (759,892,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Virginia Commonwealth nằm trong top 100 trường đại học nghiên cứu hàng đầu và là cơ sở đào tạo bậc sau đại học về nghệ thuật số 1 tại Hoa Kỳ.

  • VCU là 1 trong 3 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Virginia
  • Số lượng giải thưởng được tài trợ tăng 21% trong 10 năm
  • Nơi học tập của 1.600 học viên quốc tế đến từ 108 quốc gia
  • Học xá rộng 70 ha tại trung tâm thành phố Richmond