6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại University of Wisconsin - Madison

usa

511

1

XẾP HẠNG THE TIMES 51

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

BS in Dairy Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

US$37,785.08 (875,574,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Food Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

US$37,785.08 (875,574,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dairy Science, M.S.

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,046,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Dairy Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 51 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,046,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 51 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,046,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Food Science, M.S.

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,046,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH