6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại University of Wisconsin - Madison

usa

458

2

XẾP HẠNG THE TIMES 51

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

BS in Dairy Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$37,785.08 (875,669,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Food Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$37,785.08 (875,669,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dairy Science, M.S.

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,109,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Dairy Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 51 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,109,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 51 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,109,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Food Science, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$25,506.36 (591,109,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH