3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn bậc cao học tại University of South Carolina

usa

187

1

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Hospitality Management

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$29,196.00 (676,544,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Hospitality and Tourism Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$29,196.00 (676,544,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Sport and Entertainment Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$29,196.00 (676,544,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH