Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

213 khóa học tại University of Rhode Island

usa

213

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Accelerated B.S. to M.E.S.M. Program (ABM) in Natural Resources Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.S. to M.S. non-thesis Program in Pharmaceutical Sciences (ABM non-thesis Pharm Sci)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor in Science to Master’s Degree (ABM) Program in Animal Science and Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor in Science to Master’s Degree (ABM) Program in Aquaculture and Fisheries Sci ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor in Science to Master’s Degree (ABM) Program in Sustainable Agriculture and F ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor’s and Master’s Degree (ABM) Program in Environmental and Natural Resource Ec ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor’s to Master’s Degree in Communication Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor’s to Master’s Degree in English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor’s to Master’s Degree in History

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor’s to Master’s Degree in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor’s to Master’s Degree/PSM in Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Environmental Science and Management B.S. to M.E.S.M. Program (ABM) in Natural Resour ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

1 December 2022

US$34,362.00 (859,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Rhode Island

Nhiều chương trình tại URI chú trọng thực hành, đảm bảo hành trang sự nghiệp để thay đổi thế giới

  • Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu
  • Khoản đầu tư 834 triệu USD gần đây
  • Không cần điểm thi tiêu chuẩn cho sinh viên quốc tế
  • Có học bổng quốc tế và trong nước

Tư vấn du học